Εκτύπωση

Συντήρηση κουφωμάτων

. Posted in Νεα ανακοινωσεις

O τελικός χρήστης του κουφώματος, θα πρέπει να τηρεί ορισμένες διαδικασίες και κανόνες, ώστε τα κουφώματα που χρησιμοποιεί να διατηρούν μακροχρόνια την λειτουργικότητά τους και την εμφάνισή τους. Ορισμένες πρακτικές οδηγίες, αναφέρονται παρακάτω:

• Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων προφίλ του κουφώματος θα διατηρήσει τη βαφή σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο καθαρισμός είναι αναγκαίος όταν οι επικαθίσεις σκόνης ή άλλων ρύπων είναι εμφανείς στην επιφάνεια τους και θα πρέπει να γίνεται με νερό και ελαφρύ απορρυπαντικό, το pH των οποίων θα πρέπει να είναι 5,5-8. Το περιοδικό καθάρισμα θα πρέπει να γίνεται με νερό που περιέχει ουδέτερο διαβρωτικό παράγοντα, χρησιμοποιώντας σφουγγάρι, ακολουθούμενο από ξέβγαλμα με καθαρό νερό.

• Τα προϊόντα καθαρισμού πρέπει να μην προσβάλλουν την επιφάνεια ούτε να αλλάζουν την εμφάνισή της. Σκληρό σφουγγάρι ή σύρμα ή διαλυτικά καθαριστικά τα οποία θα βλάψουν την βαμμένη επιφάνεια πρέπει να αποφεύγονται.

• Η συχνότητα του καθαρισμού εξαρτάται κατά μέρος από την επιθυμούμενη εμφάνιση και από την περιοχή στην οποία βρίσκεται η οικοδομή. Ειδικά στις βιομηχανικές και παραθαλάσσιες περιοχές η συχνότητα καθαρίσματος πρέπει να είναι αντίστοιχη της συχνότητας επικάθισης των διαφόρων ρύπων ή αλάτων αντίστοιχα, λόγω της έντονης διαβρωτικής επίδρασής τους. Επισημαίνεται ότι οικοδομικά αλκαλικά υλικά όπως τσιμέντο, ασβέστης και γύψος, δεν πρέπει να μένουν προσκολλημένα στη βαφή. Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται η επικόλληση διαφόρων μη εγκεκριμένων σελοτέιπς κατευθείαν στη βαφή. Το φιλμ προστασίας που τοποθετείται από το εργοστάσιο στα προφίλ του κουφώματος, είναι κατάλληλο για τη χρήση.

 

Εξωτερικές πόρτες Vepran

vepran1

Εξωτερικές πόρτες Vepran 2

home news2

Εσωτερικές πόρτες Vepran

home news3